Kayseri Valiliğinden Son Dakika açıklaması! 14 Mayıs 2020
Kayseri Valiliğinden Son Dakika açıklaması! 14 Mayıs 2020

Kayseri Valiliğinden Son Dakika açıklaması

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, salgınla mücadeleye yönelik birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; ilimizde 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 12.05.2020 tarihli ve 7887 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince istisnai durumlar belirlenmek suretiyle ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları ilgi Genel Emrimizle kısıtlanmıştır.  

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda; 18.05.2020 tarihinde verilmesi gereken Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi kurum ve gelir geçici vergi beyannamelerinin 28.05.2020 tarihine ertelenmesi ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi, Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi geçici vergi beyannamesi, 2020/Nisan dönemi katma değer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve 2020/Nisan dönemi aylık prim ve hizmet bildirgelerinin de sırasıyla 27.05.2020, 28.05.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde beyan edilmek zorunda olması nedeniyle ve sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutabilmek amacıyla; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde aşağıda yer verilen kişi/kurumların da ilgi Genel Emrimizin  2- Açık olacak işyerleri, işletme ve kurumlar ile 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler kapsamına dahil edilmesi gereği ortaya çıkmıştır:  

1- ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere anılan sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişinin sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilmeleri için İlgi Genel Emrimizin 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne alınmalarına,   

2- 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart-2020) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme Dönemi olduğundan; 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları için İlgi Genel Emrimizin  3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne alınmalarına,   

3- İlgi Genel Emrimizle, sebze ve meyve arzında sorun yaşanmaması için market, manav ve bakkalların açık olacağı hususu dahil edilmiş olduğundan bu kapsamda, 18.05.2020 Pazartesi günü ve 19.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı hallerinin de açık olmaları için, İlgi Genel Emrimizin 2- Açık Olacak İşyerleri, İşletme ve Kurumlar bölümüne alınmalarına, 

Ayrıca, 17.05.2020 Pazar günü, saat 18.00’dan itibaren market, manav, bakkal ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanların da  sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları için İlgi Genel Emrimizin  3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne alınmalarına,   

5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince Karar verilmiştir.  

Yukarıda alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili  ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacaktır. 

Bu Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur. 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)


Bunlarıda görmek isteyebilirsin!